Kursy z Szkolenia Bibliotecznego, USOS, BHP i inne

Celem szkolenia jest poznanie zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki WPAE oraz przygotowanie do efektywnego wyszukiwania potrzebnych do studiowania zasobów informacji.
Poznanie zawartych w szkoleniu treści i poprawne wykonanie testu jest warunkiem zaliczenia przez studentów pierwszego roku WPAE obowiązkowych zajęć z zakresu podstawowego szkolenia bibliotecznego.